- Komerční sdělení -aktuality

Náhradní rodiny mají dostat vyšší podporu pro péči o sourozenecké skupiny

Od července příštího roku by měl stát podporovat náhradní rodiny, které se rozhodnou starat se o větší sourozenecké skupiny, resp. o děti se zdravotním znevýhodněním.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o příspěvcích na podporu náhradní péče o dítě, který předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení. Zavést se má nový příspěvek dítěti na úhradu zvýšených výdajů, který by stát poskytoval při různých mimořádných životních situacích.

Sorry, video přehrávač failed to load.(Error Code: 101102)
Příspěvek na vzdělávání rodičů
Přibýt má i příspěvek na podporu vzdělávání náhradních rodičů za účelem zvyšování kvality poskytované péče dětem v náhradní péči.

Zvýšení opakovaného příspěvku náhradnímu rodiči v případě, že se stará o sourozence, má stoupnout a odstupňovat se.

V současnosti úřady poskytují toto zvýšení náhradnímu rodiči, který se stará o tři a více sourozenců a jen v jedné částce, aktuálně 138,39 eura.

Toto zvýšení opakovaného příspěvku má být nově poskytováno náhradnímu rodiči i v případě, že do náhradní péče jsou svěřeni dva sourozenci.

Peníze podle počtu sourozenců
Zvýšení opakovaného příspěvku náhradnímu rodiči za péči o sourozenecké skupiny má být odstupňováno podle počtu sourozenců, o které se náhradní rodič stará.

Zvláštní opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči má být zvýšen ze současného 0,8násobku na 2,4násobek částky životního minima pro nezaopatřené dítě.

Tento příspěvek stát poskytuje náhradním rodičům, kteří mají do náhradní péče svěřené děti, které jsou občany s těžkým zdravotním postižením.

Vzhledem k předpokládané valorizaci částek životního minima od 1. července příštího roku by tento příspěvek podle současné legislativy dosahoval 83 eur, přičemž resort práce a sociálních věcí ho navrhuje zvýšit na 249 eur.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zavést nový příspěvek dítěti na úhradu zvýšených výdajů spojených například s uměleckou nebo sportovní činností.

Příspěvek dítěti na úhradu zvýšených výdajů by měl být v částce nejvýše 500 eur ročně.

Tuto částku nebude nutné vyčerpat jednorázově, ale bylo by možné si požádat o příspěvek v kalendářním roce opakovaně. Celková částka poskytnutého příspěvku by tak nesměla přesáhnout 500 eur za rok.

Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek