- Komerční sdělení -aktuality

Výpovědní lhůta

Obě strany pracovního poměru, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel, mají právo ukončit pracovní poměr podáním výpovědi. Zaměstnanec pak tuto výpověď může podat i bez toho, aniž by uvedl důvod. Naopak zaměstnavatel – recenze firem takové právo nemá. Pokud dojde k podání výpovědi, pracovní poměr však neskončí okamžitě.

Když zaměstnanec z nějakého důvodu ukončí pracovní poměr a je v jeho zájmu ho ukončit co nejdříve, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout. Touto vzájemnou dohodou se ruší pravidla o výpovědní době a termín ukončení tedy závisí čistě na dohodě. Jediné platné pravidlo je, že výpověď musí vždy být písemná.

Výpovědní lhůta činí dva měsíce

Zaměstnavatel může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr jen z důvodů uvedených v zákoně. Tímto zákonem je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Výpověď musí být písemná a musí být řádně odůvodněna. Ať už se jedná o výpověď ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, výpovědní lhůta je vždy dva měsíce. Tato lhůta začíná běžet první den dalšího měsíce po jejím doručení a během ní zaměstnanec pobírá standardní mzdu. Navíc, pokud se jedná o výpověď, za kterou zaměstnanec nemůže, náleží mu odstupné.

Kdy zaměstnanci náleží právo na odstupné

Odstupné ze zákona dostane zaměstnanec, který splní zákonné podmínky a dostane výpověď od zaměstnavatele. Mezi tyto taxativně vymezené důvody patří zrušení zaměstnavatele, jeho přemístění, vyhazov z důvodu nadbytečnosti či pro nemožnost výkonu práce z důvodu nemoci z povolání či kvůli pracovnímu úrazu. Pokud výpověď zaměstnanec podá sám, odstupné nedostane, bez ohledu na odpracované hodiny.

Vyhledejte si recenze zaměstnavatelů a hodnocení firem na on-line hodnotícím portálu Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media, e-commerce vývojáře náborových aplikací v České republice i zahraničí.

Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek